Listina a korešpondencia

1. Listiny a korešpondencia boli zviazané do tehličiek, ktoré sa vlhkosťou stali doslova tehlami.

2. Nastáva trpezlivé oddeľovanie nožíkom a pomalé odlepovanie jednotlivých listov.

3. Odliepanie musí byť pomalé, aby sa rozmoknuté listy nezačali trhať zavčasu.

4. Fratišek Jozef v plnej kráse.

5. Listiny sa rozkladajú veľmi ťažko a okažite ich prekladám čistými papiermi.

6. Potom vysušené listiny jemne očistím štetcom od nečistôt a zakladám do hrubej knihy. Asi tristo kusov korešpondenčných lístkov putovalo do albumu.