Plátenníctvo

Najstaršia modrotlačová látka na Slovensku pochádza z roku 1783. Vzor predstavuje rokokovú dámu hrajúcu na harfe a pána pískajúceho na flaute. Medzi spomenutým vzorom sa pravidelne opakuje nápis „In Kremnitz 1783“. 

Touto vzácnou textíliou deponovanou v banskobystrickom Stredoslovenskom múzeu začína história výskytu modrotlače na Slovensku. Na prelome 18. a 19. storočia sa modrotlač uplatňovala výlučne v meštiackom odeve. S jej používaním medzi ľudovými vrstvami sa stretneme až v polovici 19. storočia, o čom svedčia litografie Petra Bohúňa z rokov 1849 – 1860, pohľadnice Pavla Socháňa a fotografie Jána Koulu, všetky z rokov 1888 – 1890. V neskoršom období sa modrotlač objavuje v ľudovom odievaní čoraz častejšie. Zhotovovali z nej ženské odevné súčasti, najmä sukne, zástery, veľké i malé šatky na hlavu a plecia. Rovnako bola obľúbeným materiálom používaným v ľudovom interiéri: vynikala na perinových obliečkach, na prikrývkach, závesoch. Modrotlač je negatívny spôsob potláčania látok, pričom na plátno bielej farby sa nanesie vzor pomocou špeciálnej formy. Táto je potretá bielou kašovitou hmotou, tzv. papom. Pap potlačené miesta ochráni pred účinkom indigového farbiva, ktoré svojimi vlastnosťami prispelo k popularite a aj obľube modrotlače. Dostatočne zafarbený materiál sa prepiera v slabom roztoku kyseliny sírovej, čím sa pap odstráni a príslušný natlačený vzor jasne vynikne na tmavomodrom podklade. Ľudoví farbiari plátno niekoľkokrát prepierali v čistej vode, najlepšie v tečúcej potočnej vode a nakoniec usušené mangľovali. Ťažkými drevenými mangľami dosiahli správny lesk plátna a zvýraznenie ornamentu. V ľudovej modrotlači sa stretávame s bohatstvom a zároveň rozmanitosťou ornamentu. Svedčia o tom nielen hotové súčasti ľudového odevu a textilu zhotoveného z modrotlače, ale aj menej známe modrotlačové formy. Každý farbiar vlastnil veľké množstvo vzorov a foriem, riadiac sa pritom požiadavkami svojich zákazníkov. Ľud si totiž vždy žiadal určité „svoje“ obľúbené a zaužívané vzory, ktoré zodpovedali jeho vkusu. Sám si ich pomenoval – na konvalinku, na drobnú nezábudku, rozhrabanú... a aj prísne roztriedil. Pre lepšiu orientáciu v množstve foriem slúžila tzv. vzorkovnica. Na čiernych listoch bielym papom boli natlačené všetky vzory, ktoré mal farbiar k dispozícii. So vzácnymi vzorkovnicami starých majstrov farbiarov, ako aj s modrotlačovými formami sa možno stretnúť v našich múzeách. Staršie – celodrevené s hrubším vzorom, mladšie – charakteristické kombináciou dreva s mosadznými plieškami, ktorých vzor bol jemnejšie a detailnejšie prepracovaný. Všetky sú vzácnou pamiatkou na obdobie najväčšieho rozmachu modrotlače na Slovensku. Modrotlačiarske dielne sa sústreďovali do oblastí, kde sa modrotlač najviac uplatňovala v ľudovom odeve. Svedčí o tom bohatá modrotlačiarska tradícia v Banskej Bystrici – Radvani, kde od konca 18. storočia fungovala známa dielňa Beniačovcov, rovnako znamenití boli farbiari z Liptova, Spiša, zo Zvolena, Brezna, Detvy, Martina, Mošoviec aj jedna z najväčších – Roštárova farbiarska dielňa zo Slovenskej Ľupče. Všetky spomenuté, i mnohé nemenované, postupom času zanikli. Najväčšími hmotnými dokladmi o ich existencii sú pracovné nástroje, vzorkovnice, vybavenie farbiarskych dielní a najmä modrotlačové formy uchovávané v etnografických zbierkach slovenských múzeí. K tomu samotné finálne výrobky – súčiastky tradičného ľudového odievania a bývania – to všetko podáva zreteľný dôkaz o úžasnom umení a remeselnom fortieli ľudových remeselníkov. Rezbárov, ktorí formy s jedinečným vkusom a fantáziou vyrezali a farbiarov, ktorí ich vo svojom kumšte vedeli uplatniť s rovnakým vkusom a citom pre proporcie. Pospolitý ľud v dávnej i nedávnej minulosti obľuboval modrotlač pre jej praktickú stránku a jej citlivým využitím vyjadril aj svoje estetické cítenie a zmysel pre krásno. Starostlivo vyberal vzory pre každú odevnú súčiastku, či bytovú textíliu. Doslova parádil seba i svoje okolie čímsi, po čom aj v súčasnej dobe mnohokrát zatúži naša duša. Lebo pravá remeselná modrotlač, ktorá sa, žiaľ len ojedinele, objavuje v našich príbytkoch, môže krásu a dokonalosť súčasného interiéru obohatiť o prvky, ktoré majú jedinečnú hodnotu. A sú naše, domáce.

Text: PhDr. Daniela Komárová

Viac na: https://www.obnova.sk/diskusia/modrotlac

Viac na: https://www.obnova.sk/diskusia/modrotlac