Informácie o mne

Ešte asi tri roky dozadu som netušil, že ma chytí za srdce história Oravy a začnem sa jej venovať intenzívnym spôsobom. Pri jej spoznávaní  sa mi náhodou dostali do rúk materiály  rokov 1912-1913 z farbiarne na potlač plátna  - Schiffer, ktorá stála v obci Slanica na rázcestí ciest do Námestova, Ústia, Zubrohlavy a  sú nezvratným dôkazom čulého pláteníckeho života na Orave. Rád by som Vám chcel predstaviť toto skvostné svedectvo čias minulých, ktoré som objavil len náhodou a pravdepodobne nebyť tejto pozoruhodnej  náhody, by už tieto artefakty našej bohatej minulosti nikdy neuzreli svetlo tohto sveta. Možno to tak niekto chcel a naplánoval, že sa mi dostali do rúk tieto svedectvá, ktore z môjho pohľadu majú veľkú historickú cenu pre nás Oravcov. Je nesmierne málo dokumentov z tejto doby a som rád, že môžem mojím skromným príspevkom oživiť túto časť bohatej histórie Oravy. Veľa  zverejnených materiálov na tomto webe bolo značne poškodených, lebo do môjho objavenia boli dlhý čas v značne vlhkom prostredí a zub času sa podpísal na ich znehodnotení. Trávim desiatky  hodín  pri pracnom čistení vzorkovníkov modrotlače od plesní, rozlepovaní mokrej a rozpadávajúcej sa korešpondencie, ich následnom sušení a elektronizácii, čo však prináša svoje ovocie. Postupne sa budem snažiť zverejňovať to, čo sa mi podarilo zachrániť a mohlo byť pre nás už dávno stratené.

Ponúkam Vám vzrušujúcu cestu dobou, ktorá je už dávno zabudnutá a takmer nič o nej nevieme. Čakajú na nás roky 1912-1913 v Schifferovej farbiarni, kde sa môžete dozvedieť o histórii pláteníctva na Orave  o niečo viac, než námponúkajú doposiaľ známe historické záznamy.

História projektu

Mesiac Jún 2011 je mesiacom  zrodu tohto projektu, kedy som objavil tento malý poklad, ktorý Vám budem postupne predkladať. Uvítal by som preklady materiálov z maďarčiny a nemčiny a predkladám to ako výzvu pre tých, ktorí by sa chceli zúčastniť tohto projektu Odhaľovania pláteníckej histórie na Slovensku,ktorý je otvorený pre všetkých.

Užívatelia tohto projektu

Tento projekt nech poslúži tým, korých zujíma história pláteníctva na Orave a na Slovensku. Zaručujem hodnovernosť materiálov, ktoré predkladám a verím, že takto poslúžia následným generáciám uchovať časť našej bohatej histórie. Prečo  práve tento projekt považujem za zaujímavý a  dôležitý? Historické svedectvá dôb minulých nám pomáhajú vysvetľovať našu prítomnosť a odhaľovať našu budúcnosť.

Pracnosť pri spracovávaní materiálov si vyžaduje, odhadujem to tak na 3-4 mesiace intenzívnych záchranných prác a čo potom? Sám sa necham prekvapiť, kam to všetko dospeje.Nemôžem všetko zverejniť, lebo stránka je bezplatná a má obmezenú kapacitu. Verím tomu, že Vám aj tak poskytne dostatočné množstvo úžasných artefaktov.