Reštauračné práce

Takto vyzerá objav takmer storočnej pruhlice, ktorá bola zatečená vodou a vlhkosť sa podpísala na takmer absolútnom znehodnotení jej obsahu. Rozhodol som sa, že sa pokúsim zachrániť čo sa dá. Od práce ma neodradilo ani množstvo červíkov a všakovakej hávede, ktorá po mne liezla po celú dobu.

Veď ide o úžasné dielo naších predkov.

Pri tejto mravenčej práci môžem dokonale využiť svoje nadšenie a trpezlivosť, ktoré mi nikdy nechýbali.  Neviem však , koľko energie si bude vyžadovať táto práca,  lebo len  vzorkovník s 600 vzorkami mi ubral zo života minimálne 70 hodín a to ma čaká ešte poriadna kôpka zaplesnutých vzoriek. A to ma ešte čakajú listiny a korešpondencia. Až teraz som si uvedomil, že objaviť niečo takéto je aj zodpovednosť, ako s tým človek naloží.

Pre zaujímavosť Vám ponúkam jednotlivé postupy môjho amaterského "reštaurátorstva", aby ste mali predstavu čo to obnášalo.