V útlych obrazoch dávnych snov, ľúbil som roda môjho kraj. Každý v ňom potok strieborný, každý  v ňom zlatý bol háj.

 

Na obrázku je rozsiahla Schifferova  farbiareň na parný pohon, z dnes už neexistujúcej obce Slanica. Túto fabriku na potlač plátna zriadil na križovatke ciest vedúcej z Ústia do Rabče a z Námestova, obyvateľ Námestova Gebrüder Schiffer. Táto moderná fabrika zamestnávala 160 ľudí a na nasledujúcich stránkach sa pozrieme na časť jej bohatej histórie z rokov 1912-1913.

 

/obrázok zdroj:https://www.slanica.wbl.sk/      

Táto webová prezentácia určite  je určená širokej verejnosti, ktorú zaujíma história Oravy. Je špecifikovaná na historické artefakty  farbiarne Schiffer z obce Slanica, ktoré sú fascinujúcou prezentáciou danej doby. Na týchto stránkach sa budete mať možnosť vrátiť v čase o 100 rokov dozadu, kedy bola  ORAVA neoddeliteľnou súčasťou bohatej plátenníckej histórie Slovenska. Rozmach plátenníckej výroby a obchodu bol v tomto období na vrchole, o čom svedčí bohatá korešpondencia prichádzajúca z mnohých krajín Európy. Vzorkovníky látok sú presvedčivým dôkazom o vyspelých technológiách spracovania plátna v Rakúsko-Uhorsku.  Prenesieme sa v čase do roku 1912, do dnes už neexistujúcej plátenníckej obce Slanica, ktorá bola významnou mierou zaslúžila o rozmach plátenníckej výroby v Rakúsko-Uhorskej monarchii.

Touto stránkou by som chcel vzdať úctu ľudskému umu a šikovnosti našich predkov, ktorí sa postarali o to, kde sme dnes my a chcel by som ju venovať všetkým, ktorých zaujíma naša minulosť.

 

Poďakovanie

Touto cestou by som chcel poďakovať

  • Mojej manželke a deťom, že sú tolerantými bytosťami, ktoré mi umožňujú rozvíjať tento moj nádherný koníček.
  • Doc. PhDr.Augustínovi Maťovčíkovi, ktorý vydal v spolupráci s námestovským vydavateľstvom Štúdio F a v Tlačiarni KUBÍK knihu etnografa Andreja Polonca pod názvom Oravskí plátenníci. Tá vlastne naštartovala môj záujem o túto časť prekrásnej histórie Slovenska.
  • p. Robertovi Pindiakovi za láskavé povolenie použitia historických fotografií na mojej webovej stránke zo stránky https://www.slanica.wbl.sk/
  • p. PETROVI  TRNKOVI, študentovi, ktorého zaujíma história plátenníctva, a ktorý ma láskavo upozornil na určité nedostatky, ktoré som sa snažil na stránke opraviť
     

 

 Klikni na

moje webové projekty

Námestovo a Orava/starší/

Námestovo a Orava/nový/

Policajný humor

Firma Agropolis

Mestská polícia

Tvorivosť

   Moje blogy


Moje videá nielen o Orave