Námestovo

Moja túžba zistiť niečo o plátenníckej histórii v  meste Námestovo  je veľká, ale naráža na katastrofálny nedostatok akýchkoľvek zmienok o plátenníctve. Historická časť mesta je pod vodali Oravskej priehrady a z historických budov sa nezachovao takmer nič. Tak ponúkam niekoľko zmienok z histórie plátenníctva v Némestove.

1728

Získalo mesto Námestovo od uhorského snemu výsadu na obchod s plátna na jarmokoch po celom Uhorsku bez obmedzenia a  v Slanici bola farbiareň plátna

1780

Rod Murínovcov patril medzi najväčšie a najstaršie veľkoplátennícke dynastie na Orave.  Prvým výrazným plátenníkom tohto rodu bol Ignác Murín (1780-1825). Jeho syn Anton a vnuk Anton(1841-1896), ktorý mal troch synov. Štefan sa stal lekárnikom v Dunalföldváre. Jeho syn Aladár je lekárom v Budapešti. Stredný syn Matej (1860-1934) zdedil po nebohom otcovi plátennícke žezlo. Od roku 1890-1904 mal asi 30 vozov. Predal sídlo domu Murínovcov v Námestove Miklušičákovi a tovar s inventárom do Košíc. Bol vyučený vo farmácii, ktorú vyštudoval v Pešti a tak potom už len lekárničil 20 rokov v Námestove so strýkom Arpádom. Bohaté plátenícke rodiny Murínovcov z Námestova a Kohútovcov z Ústia sa spojili až dvoma svadbami. Matej si zobral za manželku Teréziu Kohútovú z Ústia a Arpád zasa Margitu Kohútovú (Kohútovci mali 16 detí, z nich ďalšia Mária Viktória sa vydala za Ladislava Nádaši-Jégého - Zdenko Ďuriška: Genealógia rodu Kohútovcov z Ústia nad Oravou). Karol  Skyčák z významnej  plátenníckej  rodiny  z Klina (1846-1908), priateľ P. O. Hviezdoslava a jeho spoločník na letných rybačkách v Oravskej Polhore, sa priženil do bohatej plátenníckej rodiny Murínovcov v Námestove a v roku 1885 ho zvolili za podpredsedu tzv. Hornooravského spolku pre plátennícky obchod a priemysel.                             

Arpád Murín od r. 1905 až do smrti v r. 1934 pôsobil ako obchodný riaditeľ v žilinskej celulózke. Jeho syn Matej dal nainštalovať pamätnú tabuľu Hviezdoslavovi na Hviezdoslavovej ulici v Námestove, druhý syn Anton bol veľmi známym trstenským lekárnikom.

1814

Žiadal Oravské panstvo o postavenie mangľa s farbiarňou kupec Mojžiš Stein

1821

Bohatí židovskí farbiari z Námestova, Bobrova a Slanice založili plátennícky cech, ktorý predpisoval jednotné ceny za farbenie a tlačenie plátna.

1825

V  Námestove boli dva mangľe a na Hornej Orave ich bolo 18, najviac v Bobrove /8/ a Slanici /4/

1865

V 19. stor. bolo Námestovo významným plátenníckym mestečkom, plátenníci, farbiari i mangliari mali svoje spolky. Tkáčovňa plátna v Námestove v zamestnávala 350 robotníkov a vedúci boli  Lewith a Weigner

1867

Potvrdenie povolenia  oravským plátenníkom voľne obchodovať po celej uhorskej krajine

Konkurencia oravských plátenníkov a sedmohradských obchodníkov  bola predmetom rokovania uhorského ministerstva obchodu miestodržiteľskej rady

Oravskí veľkoplátenníci povolali niekoľko českých tkalcov, aby naučili ľud umeleckejšiemu tkaniu

1884

Plátenníci si utvorili Priemyselný spolok Horno-oravských plátenníkov a plátno -priemyselníkov so sídlom v Námestove., kde bolo združených 200 plátenníkov /na Slovensku bolo 82 245 domácich výrobcov plátna/.

1885

V Námestovskom okrese bolo 800 obchodujúcich plátenníkov

1890

Obyvateľ Námestova Schiffer zriadil v Slanici na križovatke ciest vedúcej z Ústia do Rabče a z Námestova rozsiahlu farbiareň na parný pohon. Táto moderná fabrika zamestnávala 160 ľudí

1896

Matej  Murín, syn Antona Murína plátenníčil do r. 1901 a držal sa už riadneho účtovníctva.

1911

Plátennícky spolok mal 180 členov

1926

Plátennícky spolok sa znížil na 142 členov